Barion Pixel

Az Adatkezelő Társaság adatai:

Cégnév: Creams of Norway Kft.

Székhely: 1015 Budapest, Donáti utca 38/A

Cégjegyzékszám: 01-09-209862

Adószám: 24678454-2-41

Telefonszám: +36-52-522-012

E-mail cím: creamsofnorway@gmail.com

Honlap címe: norvegegeszseg.hu

Képviselő: Doktor Mária, ügyvezető

Az adatkezeléssel összefüggő információk:

Az adatkezelés célja: a panaszok rögzítése, kivizsgálása, elbírálása

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása

A kezelt személyes adatok: az érintett neve, lakcíme, postai vagy elektronikus levelezési címe, és azon további adat, amelyet az érintett a panasz bejelentése során közölt az Adatkezelővel

Amennyiben az érintett a panasz elbírálásához szükséges valamennyi adatot nem közölte, az Adatkezelő írásban, postai úton vagy – ha a panaszbejelentés elektronikus úton történt – e-mailben felhívja azok megjelölésére. Ebben az esetben külön fel kell hívni az érintett figyelmét arra, hogy az utóbb közölt adatokat az Adatkezelő az érintett hozzájárulása alapján jogosult kezelni.

A személyes adatok címzettjei: az Adatkezelő vezető tisztségviselője, ügyfélkiszolgálással kapcsolatos feladatokat, valamint a panaszok kezelését ellátó munkavállalói, és adatfeldolgozói

Az adatok tárolásának időtartama: a panaszbejelentés kapcsán indult ügy lezárását követő 5 év

Szükség esetén Érintett személyes adatai a következő adatfeldolgozók részére kerülnek átadásra:

  • az Adatkezelőt terhelő adó- és számviteli kötelezettségek teljesítése céljából Adatkezelő által megbízott könyvviteli szolgáltatást végző adatfeldolgozó részére,
  • Adatkezelő által megbízott vagyonvédelmi szolgáltatást végző adatfeldolgozó részére,
  • Adatkezelő informatikai rendszerét működtető IT szolgáltató részére,
  • a megfelelő kapcsolattartás érdekében, postai szolgáltatás, csomag és egyéb küldemények kézbesítése céljából a Magyar Posta Zrt., vagy futárszolgáltatást nyújtó társaság részére.

Az érintett jogai:

Önnek, mint érintett személynek joga van az átlátható tájékoztatáshoz, és ahhoz, hogy kérelme alapján az Adatkezelő a személyes adatokhoz való hozzáférést biztosítsa, azokat helyesbítse, törölje vagy az adatok kezelését korlátozza. Joga van továbbá az adathordozhatósághoz, valamint hozzájárulásának bármely időpontban történő visszavonásához, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

Joga van a felügyeleti hatósághoz (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság) panaszt benyújtani, bírósághoz fordulni.

A személyes adatok megadására nem köteles, azonban az adatszolgáltatás elmaradása akadályozhatja vagy meghiúsíthatja a panasz megfelelő és szabályszerű kezelését, illetve a kapcsolattartást.

További információk az Adatkezelő Adatkezelési tájékoztatójában olvashatók. Az Adatkezelési tájékoztató az Adatkezelő fent megjelölt székhelyén, valamint fióktelepén (cím: 4027 Debrecen, Füredi 76.) / honlapján (honlap címe: norvegegeszseg.hu) is elérhető és megismerhető.

Kosár Van kuponja?
  • No products in the cart.